ตารางกิจวัตรประจำวัน สไตล์บ้านญี่ปุ่น

ตารางกิจวัตรประจำวัน สไตล์บ้านญี่ปุ่น

บอร์ด ความรัก,ตารางกิจวัตรประจำวันสไตล์บ้านญี่ปุ่น ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย Fai Nakamuraการทำตารางกิจวัตรประจำวัน ช่วยให้เด็กมีพัฒนาการอย่างไร การฝึกลูกทำสิ่งต่างๆ ให้เป็นกิจวัตรตั้งแต่ยังเล็กนั้นเป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญต่อชีวิตของลูก ข้อมูลจากสถาบันกุมารเวชศาสตร์แห่งอเมริกา American Academy of Pediatrics (AAP) ระบุว่า เด็กจำเป็นต้องมีกิจวัตรประจำวันที่ทำอย่างสม่ำเสมอ เขาจะรู้สึกปลอดภัยเมื่อได้ทำสิ่งที่เขาคุ้นเคย โดยพ่อแม่มีหน้าที่กระตุ้นให้ลูกทำตามแบบแผนที่วางไว้