บอร์ด ความรัก,หนุ่มเจอพระธุดงค์จะไปพนมรุ้งขอถวายปัจจัยแต่เจอคำตอบจากท่านน่าศรัทธามาก ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย กิตตินันท์น่าเลื่อมใสศรัทธา!! หนุ่มเจอพระธุดงค์จะไปพนมรุ้ง ขอถวายปัจจัย แต่เจอคำตอบจากท่าน น่าศรัทธามาก!! ยังมีพระดีๆก็มีอยู่จริงๆ สาธุ!เรื่องเล่าจากชายคนหนึ่ง ที่ประทับใจที่สุดเมื่อเขาพบพระธุดงค์รูปหนึ่งระหว่างทาง แต่ในรถไม่มีน้ำ อาหารติดมาเลย จึงตั้งใจจะถวายปัจจัย แต่ท่านกลับตอบด้วยวาจาที่เลื่อมใสว่า “ให้ปัจจัยมา พระก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไร เก็บไว้เถอะโยม แค่มีจิตใจที่เป็นกุศล ก็เป็นบุญแล้ว”เมื่อชายหนุ่มคนนี้ได้ยินเช่นนี้แล้ว รู้สึกปราบปลื้มใจพูดไม่ออก พระธุงค์รูปนี้ท่านเดินทางมาจากภาคเหนือลงมาเรื่อยๆและ ตั้งใจจะไปเขาพนมรุ้ง อาสาไปส่งก็ไม่ยอม ท่านอยากจะเดินไปเรื่อยๆ เพราะพระพุทธเจ้าก็เดินธุดงค์ เงินนะมีความจำเป็น แต่บางคนมีมากเกินกว่าความจำเป็นคนใช้เงินมี2พวก พวกหนึ่งมี100 ใช้ 50 พวกหนึ่งมี50 ใช้100 ของแท้ของจริงคนที่ได้พบและได้คุยกับท่าน..นับว่าคุณก็เป็นคนมีบุญที่ได้พบเจอพระดีๆจนทำให้เราได้ข้อคิดเรื่องหนึ่ง..มีด้วยหรือเงินจะไม่มีความจำเป็น ? จึงขออนุโมทนาให้ท่านได้พบแสงสว่างในทางธรรมอย่างที่ตั้งใจคำพูดของท่านทำให้เรา เป็นสุขอยากให้เพราะที่บวชเพื่อผลประโยชน์ทั้งกายและปัจจัยดูท่านเป็นเยี่ยงย่างสาธุ